Table 1 : Labrynth vs Kashtira
Table 2 : Kashtira vs Kashtira
Table 3 : Swordsoul vs Labrynth
Table 4 : Kashtira vs Spright
Table 5 : Kashtira vs D-Link
Table 6 : Labrynth vs Spright Runick
Table 7 : Swordsoul vs Spright
Table 8 : Branded vs Spright Runick
Table 9 : Braned vs Dogmatika
Table 10 : Branded vs Dino
Table 11 : Swordsoul vs Branded
Table 12 : Purrely Spright vs Mikanko Libromancer